Geschiedenis van het schaakspel

Het schaken is al een eeuwen oude bezigheid, het woord schaken is eigenlijk een verzamelwoord voor allerlei bordspellen. Het schaken zoals wij het kennen heeft van de FIDE de internationale schaakbond de naam “het schaakspel” gekregen. Maar waar komt het schaakspel nou eigenlijk vandaan, en wanneer en hoe is het begonnen. Wij zijn eens in de geschiedenis van het schaakspel gedoken en hebben het volgende ontdekt.

Afbeeldingsresultaat voor schaken

Geschiedenis van het schaakspel

Het is bekend dat het schaakspel al duizenden jaren oud is. Dat is ook de reden dat er over de vroegste geschiedenis niet zo heel veel bekend is. Sommige mensen suggereren dat het schaakspel uit China komt. Weer anderen beweren dat het spel uit Oezbekistan komt. De oudste herkenbare versie van het schaakspel stamt uit de zesde eeuw en dan uit toenmalig Oost-Perzië. Dat gebied is nu Noord-India. Daar werd het spel gespeeld op een vierkant bord met 64 velden. Het woord schaak is waarschijnlijk afgeleid van het Perzische woord Shah wat koning betekent.

Chaturanga

Het spel wat op het bord van de 64 velden werd gespeeld stelde een soort slagveld voor. De stukken bij dit spel stonden precies zo opgesteld als bij het huidige schaakspel. De stukken stelden twee legers voor die in een beginopstelling tegenover elkaar stonden. Schaken is dus eigenlijk een oorlogsspel. Het spel wat toen gespeeld werd had de naam Chaturanga, wat vier legeronderdelen betekent. De stukken van het spel stelden dus de vier legeronderdelen van het Indische leger voor. De cavalerie mannen te paard, de olifanten mannen te olifant de infanterie mannen te voet en de strijdwagens. Naast de vier legeronderdelen op het bord waren er ook nog de opperbevelhebber de koning en de raadsheer nu de Dame. Vergelijkbaar dus met de huidige zes verschillende stukken op het schaakspel van nu.

De reis van Chaturanga

Het spel Chaturanga is dus over de wereld gaan reizen. Vanuit India verspreidde het spel zich in oostelijke richting naar China en Japan. Naar het noorden ging het naar Rusland. De westelijke koers was wat langer. Van India ging het richting Noord-Afrika en Turkije en daarna verder Europa in. Rond 1300 kwam het spel in het westen van Europa terecht, eerst in Italië en Spanje. De regels van het Chaturanga weken natuurlijk wel iets af van de huidige schaakregels. En door de jaren heen zijn ook de zetmogelijkheden van de verschillende stukken diverse malen aangepast. Met name de Dame kreeg in de 15e eeuw veel meer macht in het spel.